LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:KM Gyttorp
Arrangerande förening:Gyttorp
Datum dag:2021-09-18
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:
Starttid:09:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2021-09-17
Kontaktperson:Bertil Jord
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 472944 Current: 460912 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook