LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:SUNDAY OPEN&LADIES 25 duvor, re-entry
Arrangerande förening:Gyttorps banor
Datum dag:2021-08-01
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:9-13
Starttid:09:00
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2021-08-01
Kontaktperson:Teres & Krister 0703176656
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473176 Current: 461144 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook