LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Gyttorpfarfar 2021
Arrangerande förening:Gyttorps SSK
Datum dag:2021-09-18
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:13
Antal serier:4
Inställelse dag:9-11
Starttid:09:00
Startavgift:300 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2021-09-17
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473384 Current: 461352 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook