LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Sportrap 100 duvor
Arrangerande förening:Gyttorps SSK
Datum dag:2021-07-04
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2021-07-01
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:+46702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 479256 Current: 479256 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook