LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Sunday Open
Arrangerande förening:Gyttorps SSK
Datum dag:2020-05-31
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 472984 Current: 460952 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook