Lerduvesektion Ranking Klassning


Resultat-redovisning, -
50 duvors Fitasc tävling (och SportingCup Väst Final) - Fitasc sporting,
Svegeråsens Jaktskytteklubb, 50 duvor,
2017-09-09 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultatlerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen