Lerduvesektion Ranking Klassning


Startlista, -
Skinkduvan + DM - Fitasc sporting,
Roslagens Jaktskytteklubb, 100 duvor,
2017-11-04

För deltagare: Föranmälan till Skinkduvan + DM, 2017-11-04 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tidFörening  LicnrKl.Cat.   Del.
1  Andersson Roger   Rosersbergs SSKIID01068768   DSENta bort
2  Bohlin Viktor   Uppsala JSKIID01793143   CSENta bort
3  Boström Sune   Östhammars JSKIID00251399   B65ta bort
4  Cardoso Marcelo   Uppsala JSKIID04809063   DSENta bort
5  Carlsson Mats   Åsbro JSKIID01410885   CSENta bort
6  Carlsson Sören   Östhammars JSKIID01401141   B55ta bort
7  Ek Claes   Lövstabruks JSKIID00008907   D55ta bort
8  Eklund Marcus   Haninge JSKIID01977925   BSENta bort
9  Engblom Dennis   Rosersbergs SSKIID03241880   DSENta bort
10  Engblom Mikael    Rosersbergs SSKIID02776787   DSENta bort
11  Fredriksson Johan   Roslagens JSKIID04164231   DSENta bort
12  Gilljam Carl-Henrik   Almunge JSKIID00713147   DSENta bort
13  Grinder Trond Arne    Glåmdal LeirdueskyttereNO985938476   BSENta bort
14  Haajanen Johan   Huddinge JVFIID01243728   DSENta bort
15  Hellgren Johan   Rosersbergs SSKIID02068965   ASENta bort
16  Hjalmarsen Kim Andre   Glåmdal LerdueskyttereNO7625342   DSENta bort
17  Jansson Bo   Huddinge JVFIID00364848   DSENta bort
18  Jansson Mattias   Uppsala JSKIID01000438   DSENta bort
19  Jarosch Hansi   Roslagens JSKIID04400112   CSENta bort
20  Jimmerfors Tomas   Huddinge JVFIID02749897   CSENta bort
21  Joelsson Dan   Huddinge JVFIID02747726   CSENta bort
22  Jordanidis Georgios   Uppsala JSKIID01763288   BSENta bort
23  Juthe Nils-Erik   Åby SkytteklubbIID01411023   BSENta bort
24  Karlsson Johnnie   Åby SkytteklubbIID01624053   BSENta bort
25  Lindahl Robert   Uppsala JSKIID00722739   DSENta bort
26  Lindblom David   JRF Nykv/Södert JSKIID02752462   BSENta bort
27  Nilsson Filip   Huddinge JVFIID04082871   DSENta bort
28  Nilsson Magnus   Kalmarbygdens Jäg IID04020224   BSENta bort
29  Norén Thomas   Huddinge JVFIID02747867   C55ta bort
30  Pettersson Mikael   Roslagens JSKIID01716252   CSENta bort
31  Pettersson Ted   Uppsala JSKIID03529405   CSENta bort
32  Pettersson Tony   JRF Nykv/Södert JSKIID02777274   DSENta bort
33  Rosvall Magnus   Almunge JSKIID03514089   DSENta bort
34  Sahlberg Ronney   Uppsala JSKIID01000492   C55ta bort
35  Strengbom Ingemar   Uppsala JSKIID00269286   C55ta bort
36  Tullberg Marcus   Roslagens JSKIID02077251   BJUNta bort
37  Tullberg Sven Olov   Roslagens JSKIID01745672   CSENta bort
38  Tärnlund Susanne   Roslagens JSKIID01716234   DDAMta bort
39  Wall Fredrik   Huddinge JVFIID02749958   DSENta bort
40  Åkesson Peter   Åsbro JSKIID02964142   DSENta bort

Antal föranmälda deltagare:40lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen