Lerduvesektion Ranking Klassning


Resultat-redovisning,
Lerduvestig Väst - Engelsk sporting,
Nimrod Jakt och SSF, 24 duvor,
2017-04-30 -

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultatlerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen