Lerduvesektion Ranking Klassning


Tävling - detaljer


Lerduvegren:compak
Tävlingens namn:Compak UT 1
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2017-04-16
Antal duvor:0
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:lerduvor.com sponsras av www.elnu.se


lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen