Lerduvesektion Ranking Klassning


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:SM Engelsk Sporting
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag 1:2017-07-29
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:100
Antal serier dag 1:1
Inställelse dag 1:07.00-08.30
Starttid dag 1:09:00
Startavgift dag 1:400 kr
Datum dag 2:2017-07-30
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:100
Antal serier dag:1
Inställelse dag 2:07.30-08.30
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 2:0 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2017-07-27
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:lerduvor.com sponsras av www.elnu.se


lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen