Lerduvesektion Ranking Klassning


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk Sporting
Tävlingens namn:Lucia Trad MC 2017
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2016-12-11
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:100
Antal serier:1
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:10:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2016-12-08
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:lerduvor.com sponsras av www.elnu.se


lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen