Lerduvesektion Ranking Klassning


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak 17.00-20.00
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2017-04-06
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:16.40
Starttid:17.00
Max antal deltagare:15
Startavgift:180 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2017-04-05
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:lerduvor.com sponsras av www.elnu.se


lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen